Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poznámka: Nejprve si prosím ověřte, zda máte ve své bráně 2N® VoiceBlue Next nahranou licenci pro Email2SMS. Tato licence je k dispozici po 10 uživatelích (tzn. můžete si koupit licenci pro 10, 20, 30, atd. uživatelůpro tento scénář je potřeba pouze jeden uživatel) s tím, že maximální počet uživatelů v bráně je 200. Pokud chcete ověřit, zda danou licenci máte v bráně nahranou, jděte do sekce "Management –> Licenční klíč". V řádku "Povoleno" byste měli vidět licence s označením SMSE a SMSUxSMSE značí, že funkce SMS2Email je aktivní a SMSUx ukazuje počet licencovaných uživatelů, kde x je tento počet (viz. obrázek níže). Pokud licence Email2SMS (SMSE) není do brány nahrána, neuvidíte v horní liště záložku "Zprávy"! Pro každý interkom je nutný jeden Email2SMS uživatel v bráně.

...