Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

2N technische Trainings und Webinars

Nous aimerions vous offrir une formation en ligne et webinaires en Francais. Formation est totalement gratuite. Inscrivez-vous et devenez un expert en ce qui concerne les produits 2N!

Obecné informace

Technická školení jsou nabízena ve dvou úrovních.

  • Školení pro začátečníky slouží k představení produktů nejen z pohledu technických specifikací, ale také k ukázce typických scénářů, které s nimi lze realizovat. Školení je tak vhodné i pro obchodní a marketingové specialisty se základními technickými znalostmi.
  • Školení pro pokročilé se už zaměřuje na pokročilé funkce a nastavení. Doporučejeme navštívit toto školení za předpokladu, že už máte s danými produkty nějaké zkušenosti nebo jste absolvovali školení pro začátečníky. Po skončení tohoto školení je možné vyplnit online test a získat oficiální 2N certifikát.

Školení většinou začíná prezentací a pokračuje vysvětlením nastavení a živou ukázkou. Behěm výkladu je možné klást otázky prostřednictvím chatovacího okna.

Požadavky na připojení

Pro školení využíváme aplikaci GoToMeeting, která pojme až 100 účastníků. Je vyžadováno internetové připojení a reproduktory nebo sluchátka. Připojit se lze jak z internetového prohlížeče, tak z aplikací na mobilních zařízení. Případně si lze stáhnout GoToMeeting klienta, který je k dispozici pro Windows a MAC. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách GoToMeeting:

 

 

  • No labels